سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

تموم شد

دیگه همه چیز تموم شد..دیگه واسه من هیچ کس نیستی  و نخواهی بود دیگه مهم نیستی چیزایی رو که نباید میدیدم دیدم...[ جمعه 93/11/3 ] [ 3:37 عصر ] [ هستی کریمی ] نظر

خددددداااا....

خداجونم دیگه کمکم دارم حرفایی رو میشنوم که داغونم میکنه ولی مجبورم لبخند بزنم یه بغض چندساله ای تو گلومه..وای از روزی که بترکه....خدایا چرا بهمن نمیاد من میییییییییییخوام برم...[ جمعه 93/8/23 ] [ 10:12 صبح ] [ هستی کریمی ] نظر

دلنوشته..

چقدر حرفای بعضی آدما تلخه.. تا ریشتو میسوزونه..دیگه نمیتونم ببینم بقیه با کنایه هاشون دارن منو مسخره میکنن نمیتونم ببینم کار بعضی آدما شده زیرنظر داشتن من.خداجونم خودت کمکم کن..این ده شب محرم خیلی سخت بود بودن کسایی کنارت که از ذره ذره وجودشون متنفری ولی باید بهشون لبخند بزنیو کنایه هاشون رو نشنیده بگیری بدون هیچ دلگرمی ای.هی خدا کاش اونروزا نبودن هیچوقت که زندگی الانمو ازم بگیره...بازم میگم خودت کمکم کن مثل همیشه که کردی..[ چهارشنبه 93/8/14 ] [ 10:52 صبح ] [ هستی کریمی ] نظر

دلنوشته..

چقدر حرفای بعضی آدما تلخه.. تا ریشتو میسوزونه..دیگه نمیتونم ببینم بقیه با کنایه هاشون دارن منو مسخره میکنن نمیتونم ببینم کار بعضی آدما شده زیرنظر داشتن من.خداجونم خودت کمکم کن..این ده شب محرم خیلی سخت بود بودن کسایی کنارت که از ذره ذره وجودشون متنفری ولی باید بهشون لبخند بزنیو کنایه هاشون رو نشنیده بگیری بدون هیچ دلگرمی ای.هی خدا کاش اونروزا نبودن هیچوقت که زندگی الانمو ازم بگیره...بازم میگم خودت کمکم کن مثل همیشه که کردی..[ چهارشنبه 93/8/14 ] [ 10:52 صبح ] [ هستی کریمی ] نظر

دلنوشته..

چقدر حرفای بعضی آدما تلخه.. تا ریشتو میسوزونه..دیگه نمیتونم ببینم بقیه با کنایه هاشون دارن منو مسخره میکنن نمیتونم ببینم کار بعضی آدما شده زیرنظر داشتن من.خداجونم خودت کمکم کن..این ده شب محرم خیلی سخت بود بودن کسایی کنارت که از ذره ذره وجودشون متنفری ولی باید بهشون لبخند بزنیو کنایه هاشون رو نشنیده بگیری بدون هیچ دلگرمی ای.هی خدا کاش اونروزا نبودن هیچوقت که زندگی الانمو ازم بگیره...بازم میگم خودت کمکم کن مثل همیشه که کردی..[ چهارشنبه 93/8/14 ] [ 10:52 صبح ] [ هستی کریمی ] نظر

Other


بازدید امروز: 10
بازدید دیروز: 2
کل بازدیدها: 6161